Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

Podstawa prawna działania

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach kierowana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:
- ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.),
- Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach zatwierdzony w dniu 9 lipca 2014 r. przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach.