Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

Wydziały i Sekcje Komendy Miejskiej PSP:

  1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy,
  2. Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy,
  3. Wydział Organizacyjno - Kadrowy,
  4. Sekcja Finansów,
  5. Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny,
  6. Samodzielne Stanowisko Pracy służby BHP,
  7. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1,
  8. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2,
  9. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3,
  10. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4.